Rechtspraak in Turkije, slaapverwekkend!

Poppenkast Marjanne de Haan, waarneemster van Amnesty omschreef de tweede rechtszitting in de zaak van Taksim Solidarity als één groot poppenkast. Echter, een week later werd deze opmerking ruimschoots overtroffen. Op Twitter verscheen een foto waarop een slapende aanklager is te zien, in de zaak van Abdullah Cömert. Gezi Park demonstrant De foto is genomen […]

COA mag 700 asielzoekers opvangen in Orangerie

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te horen gekregen dat het zevenhonderd asielzoekers mag opvangen in de ‘Orangerie’ in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant afgelopen week besloten. Omwonenden waren het niet eens met het plan en stapte naar de rechter, zij vreesden voor overlast. Onzorgvuldigheid De voorzieningenrechter geeft de […]

Public Interest Litigation Project

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) beschermd al ruim veertig jaar de mensenrechten in Nederland. Dit gebeurd onder meer door de wetgeving te toetsen aan de standaarden die voor mensenrechten gelden. Daarnaast controleert de NJCM het huidig en nieuw beleid, om eventueel te lobbyen voor verandering. Uniek project De NJCM heeft onlang een […]

Bestuursrecht heeft betere bescherming grondrechten nodig

Betere bescherming Een aantal onderzoekers is tot de conclusie gekomen dat de bestuursrechten een nadrukkelijkere rol moet krijgen bij het controleren van overheidsoptreden dat aanspreekt op de grondrechten van burgers. Het onderzoek werd gedaan door een werkgroep van wetenschappers en rechters. Er is een wildgroei van bestuursambten die bevoegd zijn tot het handhaven en straffen […]